Josef Caňkář

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CAŇKÁŘ Josef

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341), a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 23.

Interpelace:

v věci záboru benediktinského majetku na Broumovsku,

t. 107. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 297. 44, 29. III. 1946; 71.

o příčinách immobility býv. německých peněžních ústavů v pohraničí,

t. 108. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 338. 46, 10. IV. 1946; 43.

o pomoci povodní poškozeným zemědělcům a ostatním obyvatelům v povodí Labe, Jizery Cidliny, Bystřice a Orlice,

t. 167. 30, 14. II. 1946; 4.

odpov. t. 396. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci propuštění lékařů, býv. vojenských stipendistů, ze závazku služby,

t. 229. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci konfiskace jmění řádu Cisterciáků v Oseku,

t. 240. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)