Antonín Zmrhal

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1954

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZMRHAL Antonín

(ÚRO) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch., rozp. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zrušuje Exportní ústav československý, t. 97;

mluví též o velkoobchodu a o cenách životních potřeb.

21, 15. I. 1946; 10.

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

33, 21. II. 1946; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 5.

Interpelace:

o nesprávném postupu odborné skupiny velkoobchodu při Ústředním svazu obchodu ve věci nákupního družstva "Demka",

t. 151. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 300. 44, 29. III. 1946; 71.

o žádoucím snížení cen zhospodárněním styků mezi výrobcem a maloobchodníkem,

t. 402. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)