Dr. Ing. Peter Zaťko

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZAŤKO Peter, Dr., Ing.

DS

Slib nesložil, mandát nevykonával.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Žádost ve věcech imunity:

Nár. soud v Bratislavě

(trestný čin podle §§ 2 a 3 nař. č. 33/1945 Sb. z. a n. SNR ve smyslu § 40 Trp).

14, 12. XII. 1945; 27.

zpr. t. 139; zprav. P. Viboch;

28, 12. II. 1946; 3, vydán.

29, 13. II. 1946; 44.ISP (příhlásit)