Jaroslav Vyškovský

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VYŠKOVSKÝ Jaroslav

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. a živn.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

40, 26. III. 1946; 42.ISP (příhlásit)