RNDr. Alois Vošahlík

Narozen: v roce 1899
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VOŠAHLÍK Alois, RNDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 38).

14, 12. XII. 1945; 9.

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269).

45, 9. IV. 1946; 16.

Dotazy:

ve věci porušování dekretu presidenta republiky ze dne 24. X. 1945 o závodních a podnikových radách, č. 104 Sb. (D 7).

25, 24. I. 1946; 3.ISP (příhlásit)