František Víšek

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÍŠEK František

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a techn.-doprav.

Zpravodajem:

techn.-dopr. zpr. t. 361

(zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. VIII. 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné).

50, 7. V. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 8.

Dotazy:

ve věci zveřejnění Kladensko-Nučické dráhy (D 2).

15, 13. XII. 1945; 3.

odpověď 34, 27. II. 1946; 2.ISP (příhlásit)