František Větr

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VĚTR František

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp., soc.-pol. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 29.ISP (příhlásit)