Čeněk Vašek

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VAŠEK Čeněk

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 77

(zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové).

18, 20. XII. 1945; 2,

oprava tisk. chyb 7.

rozp. výb. zpr. t. 431

(zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku).

52, 15. V. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 42.

Interpelace:

ve věci sjednocení organisací tělesné výchovy,

t. 63. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 287. 40, 26. III. 1946; 5.ISP (příhlásit)