Jan Vaněk

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VANĚK Jan

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., rozp. a zahr.ISP (příhlásit)