Antonín Vála

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÁLA Antonín

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům. a verifik.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o poskytnutí pohraničního přídavku,

t. 329. 45, 9. IV. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 62.

Interpelace:

ve věci zvláštních přídělů různých potravin pro děti a mladistvé do 18 let,

t. 58. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 124. 25, 24. I. 1946; 21.

ve věci uvolnění ukořistěného, případně zabaveného materiálu po Němcích,

t. 142. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 334. 46, 10. IV. 1946; 43.

ve věci konfiskace jmění řádu Cisterciáků v Oseku,

t. 240. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)