Ing. Jindřich Synek

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SYNEK Jindřich, Ing.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic., prům. a soc.-pol.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze" (t. 192).

36, 5. III. 1946; 38.ISP (příhlásit)