Ernest Sýkora

Narozen: v roce 1914

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SÝKORA Ernest

(SSM) KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic., inkompat. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra; mluví též o řeči posl. Slávika z 13. II. 1946.

30, 14. II. 1946; 11.

Interpelace:

ve věci učňovského školství,

t. 145. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 1436. rozesl. 28. VI. 1946.ISP (příhlásit)