Bohumil Štěpán

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTĚPÁN Bohumil

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., inkompat., úst.-práv. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 427

(zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů).

53, 16. V. 1946; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 27.

Interpelace:

ve věci urychlení obnovy území, kde byla za okupace zřízena německá vojenská cvičiště,

t. 224. 39, 8. III. 1946; 57.

Dotazy:

ve věci přezkoumání zavedení národní správy (D 22).

45, 9. IV. 1946; 6.ISP (příhlásit)