Karel Štekl

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTEKL Karel

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 1, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., inkompat. (náhr.), prům., rozp. a vnitř. bezp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

28, 12. II. 1946; 16.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 13.

Interpelace:

o útěku nebezpečných válečných zločinců z vazby okresního soudu ve Strakonicích,

t. 277. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 465, rozesl. 28. VI. 1946.ISP (příhlásit)