Jan Sova

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOVA Jan

(ÚRO) L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a verifik.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců,

t. 355. 46, 10. IV. 1946; 43.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 120

(zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího).

25, 24. I. 1946; 3.

soc.-pol. výb. zpr. t. 430

(zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce).

53, 16. V. 1946; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci (t. 32).

14, 12. XII. 1945; 26.

(Společná rozprava o t. č. 30-34).ISP (příhlásit)