Oldřich Smejkal

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SMEJKAL Oldřich

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkomp. (náhr.), rozp. a zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 450

(zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů).

53, 16. V. 1946; 42.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 40

Interpelace:

ve věci opatření pracovních sil pro zemědělství,

t. 171. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci distribuce s palivovým dřívím ve venkovských obcích,

t. 310. 45, 9. IV. 1946; 5.

odpov. t. 459, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci splavnění řeky Labe,

t. 368. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci reorganisace meliorační školy ve Vysokém Mýtě,

t. 410. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)