Jaroslav Šmehlík

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠMEHLÍK Jaroslav

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., soc.-pol. a rozp.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 137

(zákon o odčinění někt. křivd způsobených českému pracujícímu dorostu).

29, 13. II. 1946; 28.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvýšení státního příspěvku vyživovacího (t. 120).

25, 24. I. 1946; 6.

Interpelace:

ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně,

t. 45. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 172. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci urychlení obnovy území, kde byla za okupace zřízena německá vojenská cvičiště,

t. 224. 39, 8. III. 1946; 57.ISP (příhlásit)