Barbora Škrlantová

Narozena: v roce 1897

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠKRLANTOVÁ Barbora

KSČ

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 22, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. rozp. a vnitř. bezp.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. č. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění);

15, 13. XII. 1945; 22.

(mluví též o žádosti sněmovně za své vydání k potrestání, o Nár. výb. v Kladně, který byl žalován a odsouzen, o dodávkách uhlí, o demonstr. studentech, že nemají učebnice).

o zákonu, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 19. VI. 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, (t. 115).

25, 24. I. 1946; 12.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti).

13, 11. XII. 1945; 3.

Žádost odvolána.

33, 21. II. 1946; 5.ISP (příhlásit)