Ladislav Skaunic

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SKAUNIC Ladislav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a úst.-práv.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 33

(zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění).

14, 12. XII. 1945; 13.

soc.-pol. výb. zpr. t. 34

(zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění).

14, 12. XII. 1945; 18.

soc.-pol. výb. zpr. t. 429

(zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje).

52, 15. V. 1946; 25.

oprava tiskových chyb 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

33, 21. II. 1946; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 44.

Interpelace:

o kontingentu pro výdej textilií,

t. 14. 9, 21. XI. 1945; 13.

odpov. t. 182. 23, 21. II. 1946; 5.

o uznání sňatků snoubenek popravených vězňů a o legitimaci jejich nemanželských dítek,

t. 70. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 280. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)