JUDr. Augustin Šíp

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠÍP Augustin, JUDr.

NS

Slib vykonal 2, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im. a ústav.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústav. zákona, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, t. 305.

40, 26. III. 1946; 53.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 115.

(zákon, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 19. VI. 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech).

25, 24. I. 1946; 8.

doslov 15.

úst.-práv. výb. zpr. t. 150

(zákon o někt. opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců).

30, 14. II. 1946; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 421

(zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. X. 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců).

53, 16. V. 1946; 13.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 43.

Interpelace:

ve věci nacisty násilně vyklizených a poškozených obcí okresu rokycanského,

t. 50. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 263. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci Národního musea,

t. 247. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)