Pavel Sajal

Narozen: v roce 1898
Zemřel: v roce 1956

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SAJAL Pavel

(ÚSŘ) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a živn.

Návrhy iniciativní:

na změnu některých ustanovení o všeobecné dani výdělkové, t. 73.

18, 20. XII. 1945; 2.

na prohlášení živnosti zahradnické za živnost řemeslnou, vázanou průkazem spolehlivosti, t. 103.

21, 15. I. 1946; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu postižených obcí okresu královéhradeckého, jaroměřského, pardubického a poděbradského živelními pohromami (povodní), t. 164.

30, 14. II. 1946; 3.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 32

(zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci).

14, 12. XII. 1945; 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

6, 13. XI. 1945; 19.

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

32, 20. II. 1946; 32.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 51.

Interpelace:

ve věci měnového dekretu,

t. 84. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 350. 49, 7. V. 1946; 13.

o opatření náhradní budovy pro Ústř. svaz čs. řemesla v souvislosti s přesídlením Prozatímního Národního shromáždění republiky Československé,

t. 88. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 298. 44, 29. III. 1946; 71.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)