Jozef Šabršula

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠABRŠULA Jozef

DS, mk (SP), hosp. SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol.

Vystoupil z klubu poslanců Demokratickej strany 8. III. 1946 a zůstal mimo klub.

40, 26. III. 1946; 3.

Stal se hospitantem klubu poslanců Čsl. soc. demokratů.

48, 12. IV. 1946; 6.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. č. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 18.

za rozpravy o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí mluví o založení Strany práce na Slovensku.

39, 8. III. 1946; 49.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin. a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 20.

Projev:

jménem Strany práce na Slovensku k prvnímu výročí povstání čsl. lidu 5. V. 1945 a vzpomněl padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 11.

Interpelace:

vo veci konfiškácie denníka "Hlasu práce",

t. 382. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)