Bohumil Rolek

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROLEK Bohumil

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im.

Interpelace:

ve věci odsunu z Těšínska polských příslušníků, neoprávněně se na tomto území zdržujících,

t. 44. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 268. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)