JUDr. Jaroslav Řehulka

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŘEHULKA Jaroslav, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv. a vnitř. bezp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě některých otázek 7 platů duchovenstva, t. 241.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání ústav. zákona, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, t. 305.

40, 26. III. 1946; 53.

Návrhy pozměňovací:

k t. 342. 47, 11. IV. 1946; 6.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 248.

(inic. návrh posl. Cvinčeka, Hladkého, inž. Michaliče, dr Nováka, Štětky, Valo, dr Zenkla a druhů na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé).

38, 7. III. 1946; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 341 (za onemocnělého Dr. Pešku)

(úst. zákon o ústavodárném Národním shromáždění).

46, 10. IV. 1946; 4,

doslov 47, 11. IV. 1946; 4,

oprava tiskových chyb 6.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

28, 12. II. 1946; 6.

Interpelace:

ve věci urychlení trestního řízení před lidovými soudy,

t. 64. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 208. 35, 28. II. 1946; 37.

o oběžníku ministerstva školství a osvěty z 21. III. 1946,

t. 378. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)