Bedřich Procházka

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROCHÁZKA Bedřich

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zavádějí pracovní průkazy (t. 128).

28, 12. II. 1946; 32.ISP (příhlásit)