Vladimíra Přibylová

Narozena: v roce 1904

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PŘIBYLOVÁ Vladimíra

SD

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. soc.-pol. a živn.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu postižených obcí okr. královéhradeckého, jaroměřského, pardubického a poděbradského živelními pohromami (povodní), t. 164.

30, 14. II. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946: 83.

Interpelace:

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)