Josef Polomský

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLOMSKÝ Josef

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), soc.-pol. a úst.-práv.

Interpelace:

ve věci odsunu z Těšínska polských příslušníků, neoprávněně se na tomto území zdržujících,

t. 44. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 268. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně,

t. 45. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 172. 3, 21. II. 1946; 4.ISP (příhlásit)