Pavol Pláňovský

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PLÁŇOVSKÝ Pavol

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a inic.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu (t. 104).

22, 16. I. 1946; 20.

Interpelace:

vo veci zrušenia reverzov na motorové vozidlá, vydané vojenskou správou a národnými výbormi v Čechách a vrátenie týchto najviac vojnou poškodeným,

t. 323. 45, 9. IV. 1946; 27.

Žádost ve věcech imunity:

okr. lid. soud v Prešově [zločin kolaborantství podle § 3, lit. c) nař. č. 33/45].

28, 12. II. 1946;ISP (příhlásit)