doc. PhDr. Milan Pišút

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PIŠÚT Milan, PhDr.

(KULT) DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult., úst.-práv. a zahr.

Řeč v rozpravě:

v vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 9.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí

39, 8 III. 1946; 43.ISP (příhlásit)