Josef Peňáz

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PEŇÁZ Josef

(JSČZ) L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 58.

Interpelace:

ve věci přídělu textilií zemědělcům, pěstitelům lnu,

t. 40. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 138. 28, 12. II. 1946; 3.ISP (příhlásit)