Vilém Pavlík

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PAVLÍK Vilém

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a zahr.

Zpravodajem:

obch. výb. zpr. t. 133

(návrh Dohody o reparacích Německa, o založení Mezispojenecké reparační komise a o restituci měnového zlata, spolu s připojenými resolucemi, sjednaný na reparační konferenci v Paříži dne 21. XII. 1945).

26, 30. I. 1946; 18.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení mi. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 46.

Interpelace:

ve věci odsunu z Těšínska polských příslušníků, neoprávněně se na tomto území zdržujících,

t. 44. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 268. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci našich krajanů z Ratibořska, Hlubčicka a Kozelska,

t. 55. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 278. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci vyplácení odpočivných a zaopatřovacích platů pensistům a vdovám na Těšínsku,

t. 100. 21, 15. I. 1946; 4.

odpov. t. 283. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci urychleného povolení provozování činnosti Těšínského oblastního divadla v Českém Těšíně,

t. 197. 34, 27. II. 1946; 2.

ve věci proplacení ošetřovného za německé osoby umístěné v charitních ústavech,

t. 232. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci přeložení nezapracovaných zaměstnanců stát. bezpečnosti do pohraničí,

t. 319. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci výstavby dráhy Kyjovice-Budišovice, Pustá-Polom-Opava,

t. 322. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci vyplacení odpočivných a zaopatřovacích platů učitelů pensistů na Těšínsku,

t. 357. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)