PhDr. Ondrej Pavlík

Narozen: v roce 1916

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PAVLÍK Ondrej, PhDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. II. 1946.

41, 27. III. 1946; 66.

Interpelace:

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 400. 49, 7. V. 1946; 14.ISP (příhlásit)