Rudolf Paleček

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PALEČEK Rudolf

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zeměd.ISP (příhlásit)