Jindřich Nermuť

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NERMUŤ Jindřich

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.) a zásob.

Návrhy iniciativní:

o okamžitou pomoc povodní postiženému obyvatelstvu severovýchodních Čech, t. 175.

31, 19. II. 1946; 3.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 45.

Interpelace:

ve věci výroby, dopravy a distribuce strojených hnojiv,

t. 112. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 387. 49, 7. V. 1946; 13.

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)