Jaroslav Lindauer

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LINDAUER Jaroslav

(ÚRO) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., obch., rozp. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 169

(zákon o drahot. přídavku poživatelů stát. odpočivných [zaopatřovacích] platů a o úpravě některých jejich právních poměrů).

31, 19. II. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

32, 20. II. 1946; 15.ISP (příhlásit)