Jozef Lietavec

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LIETAVEC Jozef

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., inkompat. (náhr.), vnitř. bezp. a zeměd.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 5.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 429

(zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje).

52, 15. V. 1946; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu, (t. 104).

22, 16. I. 1946; 18.

Interpelace:

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 400. 49, 7. V. 1946; 14.ISP (příhlásit)