František Křepela

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KŘEPELA František

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch., rozpr., úst.-práv. a živn.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Zpravodajem:

obch. výb. zpr. t. 408

(zákon o zvýšení tax, stanovených zákonem o ochraně známek).

51, 8. V. 1946; 5.

obch. výb. zpr. t. 409

(zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků).

51, 8. V. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

33, 21. II. 1946; 10.

Interpelace:

ve věci majetku býv. řádu německých rytířů,

t. 10. 9, 21. XI. 1945; 2,

odpov. t. 199. 34, 27. II. 1946; 2.

ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku,

t. 18. 11, 28. XI. 1945; 2.

odpov. t. 215. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci vojenských zběhů z československé armády,

t. 51. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 173. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci hospodářského plánu a reformy hospodářských organisací,

t. 57. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 111. 23, 22. I. 1946; 2.

ve věci vyplacení vánoční výpomoci zaměstnancům drobných podniků z vázaných účtů,

t. 62. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 200. 34, 27. II. 1946; 3.

o poměrech na Těšínsku,

t. 98. 21, 15. I. 1946; 4.

o združstevnění fy J. Ottahal a synové, velkoobchod železářský, Olomouc, s filiálkou v Brně,

t. 203. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 353. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci distribuce textilního zboží,

t. 234. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 35. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci státního úvěru obchodníkům, živnostníkům a řemeslníkům,

t. 239. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci předání t. zv. mlýnských závodů v Praze do vlastnictví Správy stát. lesů a statků,

t. 328. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci likvidace účtů za práce pro Rudou armádu,

t. 376. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci kovových a markových platidel v pohraničí,

t. 377. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci přídělu živého dobytka řezníkům,

t. 397. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)