Vladimír Koucký

Narozen: v roce 1920
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOUCKÝ Vladimír

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic., inform. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 444 (za omluv. Dr. Bureše)

(zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. X. 1945, č. 138 Sb. o trestání některých provinění proti národní cti).

53, 16. V. 1946; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským, (t. 113).

23, 22. I. 1946; 4.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 29.ISP (příhlásit)