Václav Konopa

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KONOPA Václav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), prům., techn.-doprav. a zdrav.

Interpelace:

ve věci výplaty hornických mezd,

t. 48. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 180. 33, 21. II. 1946; 4.ISP (příhlásit)