Julius Klimek

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLIMEK Julius

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic., inkompat. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zřízení a působnosti parlamentní úsporné a kontrolní komise, t. 321.

44, 29. III. 1946; 71.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 359

(návrh Zápotockého, E. Erbana, Sovy, Vandrovce, Dr. Pátkové, Dr. Dolanského, Dr. Pešky a Dr. Bunži na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců).

48, 12. IV. 1946; 10.

Interpelace:

ve věci odsunu z Těšínska polských příslušníků, neoprávněně se na tomto území zdržujících,

t. 44. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 268. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)