Ing. Jaromír Kafka

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAFKA Jaromír, Ing.

(JSČZ) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp., zeměd. a živn.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Zd. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 33.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 3.

Interpelace:

ve věci sociálního pojištění,

t. 47. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 267. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci měnového dekretu,

t. 84. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 350. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci opatření pracovních sil pro zemědělství,

t. 171. 33, 21. II. 1946; 4.ISP (příhlásit)