Ing. doc. Štěpán Ješ

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1966

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JEŠ Štěpán, Ing. Dr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a techn.-doprav.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 33

(zákon o přídavcích k důchodům z veřejno-právního sociálního pojištění).

14, 12. XII. 1925; 14.

rozp. výb. zpr. t. 31

(zákon o jednorázových prídavkoch k dôchodom z verejnoprávneho sociálného poistenia).

14, 12. XII. 1945; 18.

rozp. výb. zpr. t. 157

(zákon o dani z obratu).

32, 20. II. 1946; 11,

doslov 33, 21. II. 1946; 22.

rozp. výb. zpr. t. 363

(zákon o stavební obnově).

48, 12. IV. 1946; 22.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o přídělu stavebních hmot (t. 367).

50, 7. V. 1946; 5.

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431) a o zákonu o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii (t. 32).

52, 15. V. 1946; 22.

Interpelace:

ve věci hospodářského plánu a reformy hospodářských organisací,

t. 57. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 111. 23, 22. I. 1946; 2.

ve věci vyplacení vánoční výpomoci zaměstnancům drobných podniků z vázaných účtů,

t. 62. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 200. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci placení přímých daní za berní rok 1945/46,

t. 74. 18, 20. XII. 1945; 2.

ve věci jmenování vedoucího úředníka Ústřední správy bank,

t. 276. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci jihočeského vodárenství,

t. 371. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci jihočeského plynárenství,

t. 372. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci likvidace účtů za práce pro Rudou armádu,

t. 376. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci kovových markových platidel v pohraničí,

t. 377. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)