František Jedlička

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JEDLIČKA František

(ÚRD) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a verifik.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje (t. 429).

52, 15. V. 1946; 26.

Interpelace:

ve věci zvýšení kontingentu textilního zboží a obuvi válečnými událostmi těžce postiženému polit. okr. vyškovskému,

t. 54. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 264. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci pomoci brněnskému textilnímu průmyslu,

t. 87. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 209. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci uprchlých gestapáků z koncentračního tábora na Malé Klajdovce v Brně,

t. 307. 45, 9. IV. 1946; 5.ISP (příhlásit)