Josef Janouš

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANOUŠ Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., rozp. a zeměd.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 366

(návrh Štětky, Dr. Brežného, Fuska, Strechaje, Firta, Lindauera na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi).

48, 12. IV. 1946; 24.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

32, 20. II. 1946; 30.

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431) a o zákonu o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii (t. 432).

52, 15. V. 1946; 20.

Interpelace:

o útěku nebezpečných válečných zločinců z vazby okresního soudu ve Strakonicích,

t. 277. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 465. rozesl. 28. VI. 1946.ISP (příhlásit)