Ing. Alois Janáček

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANÁČEK Alois, Ing.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav. a úst.-práv.

Zpravodajem:

techn.-dopr. výb. zpr. t. 363

(zákon o stavební obnově).

48, 12. IV. 1946; 18,

oprava tisk. chyb 43.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

30, 14. II. 1946; 4.

Interpelace:

ve věci Zemské léčebny pro duševně a nervově choré v Jihlavě,

t. 19. 13, 11. XII. 1945; 2.

odpov. t. 265. 40, 26. III. 1946; 4.

Dotazy:

ve věci zaopatření osob zasazených nacisty v pracovním poměru mimo území republiky, případně pozůstalých po takových osobách (č. 5).

21, 15. I. 1946; 3.

odpověď 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci veřejného násilí spáchaného na členech MNV v Třešti na Moravě ve schůzi ze dne 8. V. 1946 (D 35).

53, 16. V. 1946; 44.ISP (příhlásit)