Martin Chudý

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1965

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHUDÝ Martin

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a obch.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 5.ISP (příhlásit)