Jan Chomutovský

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHOMUTOVSKÝ Jan

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav., vnitř. bezp. a živn.

Zpravodajem:

techn.-doprav. zpr. t. 184.

(zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami).

36, 5. III. 1946; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze" (t. 192).

36, 5. III. 1946; 34.

o zákonu o stavební obnově (t. 363) a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 26.

Interpelace:

ve věci zrušení t. zv. obecních kováren,

t. 60. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 274. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci urychlení obnovy území, kde byla za okupace zřízena německá vojenská. cvičiště,

t. 224. 39, 8. III. 1946; 57.ISP (příhlásit)