Karol Hušek

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HUŠEK Karol

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a úst.-práv.ISP (příhlásit)