JUDr. Antonín Hřebík

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1984

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HŘEBÍK Antonín, JUDr.

(ÚNTV) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a vnitř. bezp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

35, 28. II. 1946; 21.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimoř. lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních, v níž protestuje proti tvrzení posl. A. Zápotockého, že obhajuje kolaboranty.

35, 28. II. 1946; 23.

Interpelace:

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)