Alois Hořínek

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOŘÍNEK Alois

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch., vnitř. bezp. a živn.

Interpelace:

ve věci zrušení t. zv. obecních kováren,

t. 60. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 274. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)